Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη 2017
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών έχει ολοκληρωθεί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμμετείχαν.