Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη 2017
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη έχει ολοκληρωθεί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμμετείχαν.